Vay tiền Online   Quy Định Sử Dụng eDong

Quy Định Sử Dụng eDong

Số tiền vay
Thanh toán đúng hạn và đăng ký khoản vay mới để tăng hạn mức vay!
1.000.000 ₫ đến 20.000.000 ₫
Khoản vay:
Lãi và Phí:
0 ₫
Số tiền thanh toán:
1.078.000 ₫
Thời hạn vay: 5 ngày

Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ VAY ở trên, bạn chấp thuận đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung được quy định tại Điều khoản và Điều kiện, và Chính sách riêng tư.


  • -Số tiền thanh toán bao gồm tiền gốc, lãi và phí
  • -Khoản vay được duyệt có thể khác với yêu cầu của bạn

Quy định sử dụng eDong

Quy định chung:

- Khi tham gia các chương trình ưu đãi của EasyCash và đối tác cho vay của EasyCash, Khách hàng sẽ nhận được eDong.

- Hãy truy cập vào Tài khoản EasyCash.vn để kiểm tra tình trạng cập nhật eDong.

- Giá trị của 1 eDong sẽ tương đương với 1 VND.

- eDong có thể được dùng để thanh toán tối đa 50% tổng số tiền lãi và phí như đã thỏa thuận.

 (Tỷ lệ này sẽ thay đổi theo chính sách của Công ty trong từng giai đoạn) 

- eDong cũng có thể được dùng để gia hạn các khoản vay kế tiếp.

- Thời hạn sử dụng của eDong là 12 tháng tính từ lúc được ghi nhận trong tài khoản EasyCash.vn của Khách hàng. 

- Nếu như quá hạn thanh toán, số eDong hiện có trong tài khoản EasyCash.vn của Quý khách sẽ tự động được dùng để gia hạn khoản vay, hoặc trong trường hợp số eDong hiện có không đủ để tiến hành gia hạn, eDong sẽ được dùng để khấu trừ trực tiếp vào số tiền phải thanh toán của khoản vay.

- Trường hợp thanh toán trễ hạn từ 1 ngày trở lên, số eDong hiện có trong tài khoản EasyCash.vn của Quý khách sẽ bị đóng băng cho đến khi bạn đã tất toán khoản vay hiện tại. 

- Trường hợp Quý khách thanh toán trước thời hạn - chưa vượt qua 50% thời hạn trong hợp đồng, eDong sẽ không thể được sử dụng.

Quy định khác:

- Trường hợp chính sách của Công ty thay đổi, các điều khoản và điều kiện mới về việc sử dụng eDong sẽ được EasyCash cập nhật trước BẢY ngày trên Website kể từ ngày dự kiến thay đổi.

- Hình ảnh về eDong trong các chương trình khuyến mãi được hiển thị trên Website, quảng cáo và các tài liệu liên quan đều chỉ mang tính chất minh họa.

- Trường hợp khoản vay đã được áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi/mã giảm giá khi đăng ký, Khách hàng sẽ không được sử dụng eDong để thanh toán lãi, phí hoặc gia hạn khoản vay.

- Khách hàng chỉ được sử dụng eDong để thanh toán tối đa 50% lãi và phí. eDong sẽ không thể được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào khác.