Tổng đài chăm sóc khách hàng
1900636593
Hỗ trợ thanh toán khoản vay
02873092389
 • 08:00 – 20:30, Thứ Hai – Chủ Nhật
Vay tiền Online   CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Số tiền vay
Thanh toán đúng hạn và đăng ký khoản vay mới để tăng hạn mức vay!
1.000.000 ₫ đến 20.000.000 ₫
Khoản vay:
Lãi và Phí:
0 ₫
Số tiền thanh toán:
1.078.000 ₫
Thời hạn vay: 5 ngày

Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ VAY ở trên, bạn chấp thuận đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung được quy định tại Điều khoản và Điều kiện, và Chính sách riêng tư.


 • -Số tiền thanh toán bao gồm tiền gốc, lãi và phí
 • -Khoản vay được duyệt có thể khác với yêu cầu của bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư này nhằm giúp Khách hàng hiểu được phạm vi, mục đích EASYCASH thu thập thông tin và cách thức EASYCASH bảo mật thông tin thu thập đó, tạo sự an tâm cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của EASYCASH.

I. ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ được EASYCASH cung cấp, EASYCASH được phép hiểu rằng Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các nội dung tại Chính sách này. Chính sách này được sử dụng để điều chỉnh mọi giao dịch phát sinh trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của EASYCASH; đồng thời được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.

Khách hàng đồng ý với Chính sách này, bao gồm khách hàng hoàn toàn đồng ý việc thực tế hoặc khả năng có thể thu thập, xử lý, chuyển giao xuyên biên giới hoặc lưu trữ thông tin của Khách hàng, khi khách hàng đăng nhập, truy cập, hoặc sử dụng ứng dụng EASYCASH trên điện thoại, hoặc bất kỳ đặc tính, quy trình, chức năng và dịch vụ liên quan của ứng dụng (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Chính sách này, các từ ngữ sử dụng trong Chính sách này có cùng nghĩa như trong Điều Khoản và Điều Kiện của EASYCASH.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Khi sử dụng dịch vụ của EASYCASH, Khách hàng đồng ý và cho phép EASYCASH được thu thập các loại thông tin của Khách hàng như sau:

1. Các dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
c) Giới tính
d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
đ) Quốc tịch;
e) Hình ảnh của cá nhân;
g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h) Tình trạng hôn nhân;
i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

2. Các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm:

a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Ngoài ra, EASYCASH có thể lựa chọn cung cấp thêm các dữ liệu cá nhân khác, ví dụ: email, nhãn hiệu điện thoại mà Khách Hàng đang sử dụng, thông tin về nghề nghiệp, nơi làm việc, thu nhập, số điện thoại của người thân và đồng nghiệp của Khách hàng. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng người thân mà khách hàng cung cấp cho EASYCASH đã đồng ý việc sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ thông tin của họ theo quy định của Chính sách này và tất cả luật áp dụng. Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích để EASYCASH liên hệ với Khách hàng sau khi nhận được yêu cầu giao kết giao dịch và để cung cấp các dịch vụ mới, chính sách ưu đãi của EASYCASH khi được áp dụng. Đối với thông tin người thân, trong trường hợp Công ty không liên hệ được với khách hàng thì công ty sẽ liên hệ với khách hàng bằng thông tin người than.

III. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

EASYCASH sử dụng các thông tin thu thập được nhằm:

 1. Cung cấp các dịch vụ và tính năng

EASYCASH sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà EASYCASH cung cấp. Bao gồm:

- Ghi nhớ thông tin để Khách hàng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Tự động cập nhật ứng dụng điện tử trên thiết bị của Khách hàng, xử lý lỗi phần mềm hoặc các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.

 1. Hỗ trợ Khách hàng

EASYCASH sử dụng thông tin thu thập được như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ tài khoản mạng xã hội của Khách hàng để tương tác trực tiếp với Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của EASYCASH; theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ Khách hàng của EASYCASH.

 1. Duy trì và phát triển dịch vụ

EASYCASH sử dụng thông tin của Khách hàng để đảm bảo duy trì hoạt động của các dịch vụ mà EASYCASH cung cấp. Ngoài ra, EASYCASH còn sử dụng thông tin của Khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

 1. An toàn và an ninh

EASYCASH sử dụng thông tin của Khách hàng để cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của EASYCASH. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Khách hàng và/hoặc EASYCASH.

 1. Đánh giá rủi ro, nâng cao điểm tín dụng

Điểm tín dụng là điểm số mà EASYCASH dùng để đánh giá sự uy tín của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch Vụ của EASYCASH. Các thông tin chính xác và trung thực mà EASYCASH thu thập được từ Khách hàng sẽ là cơ sở để EASYCASH đánh giá rủi ro tín dụng và nâng cao điểm tín dụng cho Khách hàng, tạo điều kiện cho Khách hàng được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của EASYCASH với điều kiện ưu đãi nhất.

 1. Các thủ tục và yêu cầu pháp lý

EASYCASH sử dụng thông tin thu thập được để hỗ trợ cho quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

 1. Thực hiện Hợp đồng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng giữa EASYCASH và Khách hàng (nếu có)

EASYCASH sử dụng thông tin thu thập được để thực hiện Hợp đồng đã ký với Khách hàng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng gồm:

- Cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của EASYCASH và các đơn vị tư vấn cần biết các thông tin này của Kháchhàng để hoàn tất các giao dịch, Dịch vụ cho Khách hàng;
- Cung cấp cho công ty liên kết và/hoặc công ty thành viên của EASYCASH bao gồm công ty con trực tiếp và gián tiếp, để hỗ trợ cung cấp dịch vụ liệt kê trong Website, để giúp theo dõi và ngăn ngừa hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra và sự vi phạm chính sách của chúng tôi, và phân tích dữ liệu phù hợp đối với việc sử dụng Website, bao gồm truyền thông tiếp thị;
- Đăng ký, kích hoạt dịch vụ cho Khách hàng sử dụng các dịch vụ của EASYCASH, bao gồm: việc xử lý đơn đăng ký, việc liên lạc với khách hàng thông qua các cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, thư điện tử, văn bản hoặc các hình thức khác, để đảm bảo chất lượng dịch vụ phát sinh từ hợp đồng giữa khách hàng và EASYCASH/Đối tác của EASYCASH.
- Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;
- Thu hồi phí dịch vụ theo quy định;
- Cung cấp cho Đối tác của EASYCASH, bao gồm các bên cung cấp dịch vụ, bên xử lý dữ liệu và các bên thứ ba khác nhằm mục đích thẩm định, tiếp thị, tiếp thị bảo hiểm, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ khoản vay đến Khách hàng;
- Liên hệ các tham chiếu cá nhân được cung cấp để xác minh tính chính xác của thông tin và phối hợp liên quan đến danh tính và tình trạng cá nhân của khách hàng;
- Phục vụ công tác quản trị rủi ro.

Khách hàng lưu ý là một số bên thứ ba có trụ sở tại nước khác với các quy tắc và quy định khác nhau về xử lý thông tin cá nhân. Bằng việc đồng ý Chính sách này, Khách hàng xác nhận rằng thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ theo quy đinh trên đây và có thể được chuyển giao xuyên biên giới đến nước khác tùy thuộc pháp luật và quy định áp dụng và người sử dụng đồng ý việc chuyển giao đó.

 1. Giao tiếp từ EASYCASH

EASYCASH có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của EASYCASH và các dịch vụ của các đối tác khác. Các kênh liên lạc mà EASYCASH sử dụng để giao tiếp với Khách hàng bao gồm:

- Gửi thông báo trên ứng dụng (notification) đến tài khoản trên ứng dụng điện tử của Khách hàng.
- Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Khách hàng theo thông tin EASYCASH thu thập được từ Khách hàng.
- Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội của Khách hàng theo thông tin EASYCASH thu thập được.
- Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc của EASYCASH.

IV. THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT – NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Việc sử dụng Website/Ứng dụng EASYCASH không nhắm đến người dưới 18 tuổi và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi.

Do vậy EASYCASH cũng đề nghị người sử dụng, nếu người sử dụng dưới 18 tuổi, đề nghị đừng gửi thông tin cá nhân (ví dụ, tên của người sử dụng, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử). Nếu người sử dụng dưới 18 tuổi và tuy vậy người sử dụng muốn hỏi câu hỏi hoặc sử dụng Website này bằng bất cứ cách thức nào yêu cầu người sử dụng nộp thông tin cá nhân người sử dụng, đề nghị yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của người sử dụng thực hiện thay mặt cho người sử dụng.

V. CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả các ứng dụng điện tử của EASYCASH đều được tích hợp các tính năng bảo mật để bảo vệ thông tin của Khách hàng. EASYCASH biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng là điều chúng lưu ý đến và là ưu tiên của EASYCASH. Ngoại trừ được quy định trong Chính sách này, EASYCASH không tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.

EASYCASH nỗ lực bảo vệ Khách hàng khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà EASYCASH nắm giữ, bao gồm:

- Cung cấp các tính năng bảo mật như duyệt web an toàn, kiểm tra bảo mật và xác minh người dùng;
- Xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình.
- Chỉ cho phép nhân viên hoặc đối tác của EASYCASH truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích để xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của EASYCASH. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo quy định của EASYCASH.

EASYCASH không chia sẻ thông tin của Khách hàng với các cá nhân, tổ chức bên ngoài EASYCASH ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

- Có sự đồng ý của Khách hàng.
- Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu hoặc bên thứ ba nếu EASYCASH nhận thấy những thông tin này sẽ giúp ngăn chặn hoặc bù đắp thiệt hại cho Khách hàng.
- Các trường hợp thông tin được sử dụng theo quy định tại Khoản 6 Mục III Chính sách này.

Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của khách hàng được quy định trong Chính sách này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của EASYCASH.

Bất kể những điều trên, khách hàng cũng phải góp phần vào việc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng mật khẩu an toàn; không chia sẻ mật khẩu và thông tin khác được gửi cho bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, … 

Website hoặc ứng dụng của EASYCASH có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác không do EASYCASH điều hành. Nếu khách hàng nhấp vào các đường liên kết ấy, khách hàng sẽ được điều hướng đến trang web của bên thứ ba. EASYCASH muốn khuyên người sử dụng phải xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà quý khách viếng thăm. EASYCASH không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

VI. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Khách hàng đồng ý rằng EASYCASH có thể lưu trữ thông tin thu thập của Khách hàng trong và sau khi sử dụng Dịch vụ và/hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Khách hàng có yêu cầu khác. EASYCASH có thể lưu trữ Thông tin thu thập nhằm mục đích tuân thủ theo quy định pháp luật, phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp và các vấn đề khác.

Theo chính sách bảo mật dữ liệu của EASYCASH, EASYCASH sẽ hủy bỏ Thông tin thu thập một cách an toàn và tuân theo quy định pháp luật, sau khi Thông tin thu thập không còn cần thiết và không còn liên quan đối với Dịch vụ của Chúng tôi, trừ khi quy định pháp luật hoặc Khách hàng có yêu cầu khác.

VII. KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Chúng tôi dựa vào dữ liệu cá nhân của Khách hàng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đến Quý khách, bởi lẽ đó, Khách hàng cần đảm bảo rằng tại mọi thời điểm, các thông tin do Khách hàng cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ. Khách hàng cần cập nhật kịp thời tất cả thay đổi đối với các thông tin đã cung cấp cho chúng tôi qua mỗi lần thực hiện giao dịch trong ứng dụng di động hoặc yêu cầu EASYCASH thực hiện việc này bằng cách liên hệ trực tiếp với EASYCASH theo thông tin liên hệ được cung cấp tại Chính sách này.

 1. Giới hạn quyền truy cập

Trường hợp Khách hàng rút lại đồng ý về việc cho phép thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính sách quyền riêng tư này, thì việc rút lại sự đồng ý đó có thể làm cho dịch vụ của chúng tôi bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của chúng tôi sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cho EASYCASH truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử của EASYCASH có thể không được thực hiện đầy đủ.

 1. Dừng nhận bản tin tiếp thị

Khách hàng có thể chọn dừng nhận bản tin tiếp thị từ EASYCASH bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email hoặc phản hồi theo cú pháp do EASYCASH cung cấp. Xin lưu ý rằng nếu Khách hàng chọn dừng nhận, EASYCASH vẫn gửi cho Khách hàng các thông báo không liên quan đến tiếp thị, như thông tin bảo mật về tài khoản của Khách hàng, cảnh báo khi tài khoản của Khách hàng được đăng nhập trên thiết bị khác, thông tin về sao kê giao dịch, thông tin đôn đốc nhắc nợ.

 1. Dừng nhận thông báo trên ứng dụng điện tử

Khách hàng được quyền tắt tính năng thông báo trên ứng dụng điện tử mà EASYCASH cung cấp và có thể thực hiện mở lại bất cứ lúc nào.

VIII. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

EASYCASH có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

EASYCASH sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Chính sách này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của EASYCASH.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của EASYCASH đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Chính sách này.

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900636593 hoặc email: [email protected]