Tổng đài chăm sóc khách hàng
1900636593
Hỗ trợ thanh toán khoản vay
02873092389
 • 08:00 – 20:30, Thứ Hai – Chủ Nhật
Vay tiền Online   ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Số tiền vay
Thanh toán đúng hạn và đăng ký khoản vay mới để tăng hạn mức vay!
1.000.000 ₫ đến 20.000.000 ₫
Khoản vay:
Lãi và Phí:
0 ₫
Số tiền thanh toán:
1.078.000 ₫
Thời hạn vay: 5 ngày

Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ VAY ở trên, bạn chấp thuận đã đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung được quy định tại Điều khoản và Điều kiện, và Chính sách riêng tư.


 • -Số tiền thanh toán bao gồm tiền gốc, lãi và phí
 • -Khoản vay được duyệt có thể khác với yêu cầu của bạn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Về việc sử dụng dịch vụ trên Website/Ứng dụng

- Ứng dụng Easycash và Website Easycash.vn (sau đây gọi là “Ứng dụng”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ Easy Cash, mã số thuế: 0318039030 (Sau đây gọi là “CÔNG TY”). Hiện tại CÔNG TY không có chi nhánh; chỉ cung cấp dịch vụ online qua website duy nhất Easycash.vn.  

- Người dùng truy cập vào Website/Ứng dụng và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên Website/Ứng dụng (sau đây gọi là “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc về nội dung được mô tả trong Điều khoản và điều kiện về việc sử dụng các dịch vụ trên Website/Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”).

- Điều Khoản và Điều Kiện này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Khách Hàng và CÔNG TY. Trước khi sử dụng các dịch vụ của CÔNG TY trên Website/Ứng dụng (sau đây gọi là “Dịch Vụ”), Khách Hàng đã xác nhận đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung được mô tả trong Điều Khoản và Điều Kiện này. Khi Khách Hàng chọn vào nút “ĐĂNG KÝ” và/hoặc tiếp tục thực hiện các bước tạo tài khoản và/hoặc cung cấp thông tin và hình ảnh cho CÔNG TY nghĩa là Khách Hàng đã chấp nhận sử dụng các Dịch Vụ của CÔNG TY dựa trên Điều Khoản và Điều Kiện

Điều Khoản và Điều Kiện này được cập nhật vào ngày 01/10/2023 và sẽ có hiệu lực vào ngày 05/10/2023, theo các nội dung cụ thể sau:

MỤC A: QUY ĐỊNH CHUNG                         

 1. Giới thiệu Dịch Vụ

Dịch vụ tư vấn của CÔNG TY là dịch vụ kết nối, dịch vụ hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, do Công Ty TNHH Dịch Vụ Easy Cash sở hữu, cung cấp và vận hành. CÔNG TY cung cấp dịch vụ kết nối giữa Khách Hàng (với tư cách là Bên vay) và Đối tác cho vay của CÔNG TY (với tư cách là Bên cho vay) thực hiện giao dịch tài chính (vay và cho vay tiền trực tuyến) qua Ứng dụng/Website. Khi Khách Hàng và Đối tác cho vay của CÔNG TY xác lập giao dịch, Khách Hàng sẽ ký kết hợp đồng vay điện tử với Đối tác cho vay của CÔNG TY và sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ điện tử với CÔNG TY qua hệ thống của CÔNG TY. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các hợp đồng điện tử đã ký kết này. CÔNG TY là bên trung gian cung cấp công cụ, giải pháp để các bên thực hiện và quản lý giao dịch, đồng thời kết nối, hỗ trợ thực hiện giao dịch giữa Khách Hàng và Đối tác cho vay của CÔNG TY.

 1. Xác nhận của Khách Hàng

2.1. Trước khi sử dụng các Dịch Vụ trên Website/Ứng dụng, Khách Hàng đã xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung được mô tả trong Điều Khoản và Điều Kiện này. Khi Khách Hàng chọn vào nút “ĐĂNG KÝ

2.2. Bằng việc chọn nút “ĐĂNG KÝ”, tạo tài khoản và thực hiện đăng ký sử dụng các dịch vụ trên Website/Ứng dụng, Khách Hàng đã thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch hợp pháp với CÔNG TY và/hoặc các Đối tác của CÔNG TY theo các quy định của CÔNG TY, quy định của các Đối tác của CÔNG TY và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2.3. Khi Khách Hàng chọn nút “ĐĂNG KÝ” và điền thông tin có liên quan đến Khách Hàng vào biểu mẫu và gửi yêu cầu đăng ký sử dụng các dịch vụ qua Website/Ứng dụng, Khách Hàng đã hiểu và đồng ý rằng Khách Hàng đang đề nghị giao kết hợp đồng/xác lập giao dịch dân sự giữa Khách Hàng và CÔNG TY/Đối tác của CÔNG TY.2.4. Bằng việc chọn nút “ĐĂNG KÝ”, Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho CÔNG TY chỉ định các Đối tác của CÔNG TY hoạt động kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, trung gian thanh toán và công nghệ thông tin (i) cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho Khách Hàng, và (ii) chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu đó cho CÔNG TY, nhằm mục đích kiểm tra, xác thực, đánh giá độ tín nhiệm của Khách Hàng, từ đó hỗ trợ CÔNG TY trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

 1. Điều kiện sử dụng Dịch vụ

3.1. Điều kiện để có thể đăng ký và sử dụng Dịch vụ trên Website/Ứng dụng của CÔNG TY là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Nếu bạn không phải là công dân Việt Nam và chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE/ỨNG DỤNG CỦA CÔNG TY.

3.2. Nếu bạn không phải là công dân Việt Nam và chưa đủ 18 tuổi nhưng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật và vẫn cố tình sử dụng Dịch vụ trên Website/Ứng dụng của CÔNG TY thì CÔNG TY có quyền liên hệ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi, giao dịch mà bạn đã thực hiện, xác lập thông qua Website/Ứng dụng của CÔNG TY.  

 1. Tài khoản truy cập và bảo mật

4.1. Để sử dụng Dịch vụ trên Website của CÔNG TY, Khách Hàng cần đăng ký tạo tài khoản của chính mình. Theo quy định của CÔNG TY, mỗi Khách Hàng chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất trên Website/Ứng dụng của CÔNG TY và Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật, đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch trên Website/Ứng dụng của CÔNG TY như tên truy cập, mật khẩu, OTP…

4.2. Khách Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc theo dõi tài khoản, giao dịch của mình và phải ngay lập tức thông báo cho CÔNG TY bằng văn bản/điện thoại/email nếu Khách Hàng biết hoặc nghi ngờ rằng:

 1. Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP…) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính Khách Hàng, hoặc
 2. Khách Hàng không nhận được thông tin xác nhận từ CÔNG TY cho biết rằng chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện giao dịch do Khách Hàng đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của CÔNG TY, đã được chấp nhận/xử lý bởi CÔNG TY hoặc các thành viên đối tác liên kết khác của CÔNG TY.

4.3. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, chỉ thị/lệnh được thực hiện qua Website/Ứng dụng của CÔNG TY bằng tài khoản/tên truy cập và mật khẩu của Khách Hàng và chịu các chi phí phát sinh cho các bên liên quan trừ trường hợp Khách Hàng đã thông báo cho CÔNG TY về việc Khách Hàng bị mất, bị lạm dụng, bị tiết lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin liên quan đến giao dịch trên Website/Ứng dụng của CÔNG TY và CÔNG TY đã có thời gian hợp lý để có các hành động cần thiết nhằm tạm dừng các giao dịch từ tài khoản/tên truy cập của Khách Hàng theo thông báo đó.

 1. Cung cấp thông tin

5.1. Khách Hàng cần cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin cá nhân của mình. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp. Đây là cách hữu hiệu để Người dùng chủ động tăng uy tín, độ tín nhiệm của Khách Hàng trước CÔNG TY. CÔNG TY luôn cố gắng và nỗ lực tối đa để kiểm soát, kiểm tra thông tin Người dùng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin này.

5.2. Khách Hàng cho phép CÔNG TY và các Đối tác của CÔNG TY có thể sử dụng và gửi thông tin và hình ảnh của Khách Hàng cho các nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Khách Hàng. Đồng thời, Khách Hàng đồng ý để CÔNG TY và các Đối tác của CÔNG TY có thể liên lạc với Khách Hàng bằng cách sử dụng thông tin Khách Hàng đã cung cấp cho CÔNG TY, ví dụ như: cập nhật các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, các chương trình hỗ trợ, chăm sóc khách hàng và các chương trình ưu đãi, khuyến mại (sau đây gọi chung là "thông tin chăm sóc khách hàng" hoặc "thông tin ưu đãi" hoặc "thông tin quảng cáo"). Các Đối tác của CÔNG TY có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: dịch vụ liên quan đến cho vay, dịch vụ liên quan đến tài chính, dịch vụ liên quan đến pháp lý và quản trị rủi ro, dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin và thương mại điện tử, dịch vụ liên quan đến thông tin tín dụng, v.v. do CÔNG TY chỉ định trong từng thời kỳ, nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách Hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.

5.3. Vào bất cứ lúc nào, Khách Hàng có quyền từ chối nhận thông tin liên lạc từ CÔNG TY và các Đối tác của CÔNG TY bằng cách gọi điện trực tiếp vào hotline của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số 1900636593 (hoặc số điện thoại khác có thể được CÔNG TY thay đổi từng thời kỳ và/hoặc được cập nhật trên Website/Ứng dụng) để thực hiện quyền từ chối của mình.

 1. Rủi ro

6.1. Bằng việc chấp nhận bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Khách Hàng nhận biết và chấp nhận có các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ của CÔNG TY, bao gồm:

 1. Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của CÔNG TY hoặc nhà cung cấp của CÔNG TY;
 2. CÔNG TY bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý hệ thống của CÔNG TY;
 3. Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của CÔNG TY bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…
 4. Hệ thống mạng hoặc máy tính của các Bên bị nhiễm virus, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc;
 5. Các rủi ro khác (nếu có).

6.2. Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:

 1. Khách Hàng không thể truy cập vào Website/Ứng dụng và sử dụng Dịch vụ của CÔNG TY để thực hiện giao dịch;
 2. Khách Hàng có thể truy cập vào Website/Ứng dụng nhưng các giao dịch được Khách Hàng thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện từ CÔNG TY;
 3. Khách Hàng bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại;
 4. Các hệ quả khác (nếu có).

7. Sự cố hệ thống

Trong trường hợp CÔNG TY gặp sự cố liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin và Website/Ứng dụng của CÔNG TY, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của Khách Hàng một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, CÔNG TY có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp Dịch vụ để khắc phục sự cố. 

 1. Chấp thuận của Người dùng

Mặc dù CÔNG TY sẽ luôn luôn nỗ lực để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác, bảo toàn dữ liệu, thông tin giao dịch và thông tin Khách Hàng, nhưng sẽ không thể lường trước được hết tất các trường hợp rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra. Vì vậy, Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng khi Khách Hàng sử dụng Dịch vụ do CÔNG TY cung cấp, Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được về các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của CÔNG TY và sẵn sàng chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ này.

 1. Sửa đổi, bổ sung

CÔNG TY có quyền thay đổi thay đổi những nội dung được đề cập trong Điều khoản và Điều kiện này và CÔNG TY sẽ đăng tải công khai Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, bổ sung trên Website/Ứng dụng. Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ khi được đăng tải công khai trên trên Website/Ứng dụng. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của CÔNG TY đồng nghĩa với việc Khách Hàng chấp thuận toàn bộ những nội dung Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, bổ sung.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

10.1. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên Website/Ứng dụng của CÔNG TY thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY hoặc Đối tác của CÔNG TY. Bất kỳ hành vi sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của CÔNG TY dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của CÔNG TY, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY về việc cho phép sử dụng các hình ảnh, thông tin này.

10.2. Khi Khách Hàng đã xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, ý tuân thủ toàn bộ nội dung được mô tả trong Điều Khoản và Điều Kiện này, tức là Khách Hàng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại bản Điều khoản sử dụng này và các quy định có liên quan khác của CÔNG TY.

MỤC B: QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

 1. Giao kết hợp đồng

1.1. Bằng hành vi:

(i) Khách Hàng nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ”, và đã xác nhận Khách Hàng đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc về nội dung được được mô tả trong Điều khoản và điều kiện này và Chính sách riêng tư được quy định tại https://easycash.vn/chinh-sach-rieng-tu; và

(ii) Khách Hàng truy cập vào tài khoản mà Khách Hàng đã đăng ký để sử dụng Dịch vụ, và đã nhập chính xác Mã OTP sau khi hoàn thành quá trình cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng vốn vay của Khách Hàng.

Khách Hàng xác nhận rằng Khách Hàng chính là người đã và đang thực hiện yêu cầu sử dụng các Dịch Vụ và đề nghị giao kết các hợp đồng do CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY (bao gồm: dịch vụ tư vấn các giải pháp tài chính của CÔNG TY và dịch vụ cho vay của Đối tác cho vay – Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Lộc Phát và hoặc Đối tác cho vay khác được CÔNG TY cập nhật theo từng thời kỳ) (sau đây gọi là “Yêu Cầu Dịch Vụ”)

1.2. Các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm: CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY) ở Mục C bên dưới được ký kết hợp lệ kể từ thời điểm CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY đồng ý/chấp thuận Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng bằng việc gửi Mã OTP đến Khách Hàng như định nghĩa tại Khoản 1.3 bên dưới để xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ đã được chấp nhận và Khách Hàng đã nhập chính xác Mã OTP được nhận vào màn hình thiết bị của Khách Hàng.

1.3. Khoản vay sẽ được giải ngân hoặc sẽ được gia hạn ngay khi các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm: CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY) được ký kết hợp lệ.

1.4. Bằng việc giao kết các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định tại Khoản này, Khách Hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các văn bản được CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY gửi cho Khách Hàng thông qua Phương thức Đăng Ký Giao Dịch được quy định dưới đây.

 1. Phương thức đăng ký giao dịch

2.1. Khách Hàng xác nhận rằng phương thức để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY bao gồm các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (sau đây gọi là “Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách Hàng đã cung cấp.

2.2. Vì mục đích của Điều Khoản và Điều Kiện này, “Thông Báo Đến Khách Hàng” có nghĩa là các thông báo/chấp thuận/xác nhận (tùy từng trường hợp) hợp lệ của CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản và Điều Kiện này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn của CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số 1900636593 (hoặc số điện thoại khác có thể được CÔNG TY thay đổi từng thời kỳ và được cập nhật trên Website/Ứng dụng) (sau đây gọi là “Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng như được đăng ký tại Website/Ứng dụng (sau đây gọi là “Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng được đăng ký tại Website/Ứng dụng (sau đây gọi là “Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành.

2.3. Theo đó, bất kỳ Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc bất kỳ thông báo nào do CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được coi là đã gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/ thư điện tử (email) của CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách Hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau trừ trường hợp do lỗi của CÔNG TY.

2.4. Bằng việc lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch này, Khách Hàng xác nhận rằng:

(i) Tất cả thông tin cung cấp cho CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY là (a) thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Khách Hàng và (b) đúng sự thật và (c) chính xác trên mọi phương diện, không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay;

(ii) Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay được Khách Hàng nhận/gởi đến CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin do Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này;

(iii) Cam kết với Đối tác cho vay, Khách Hàng chịu sự ràng buộc nghĩa vụ đối với các hợp đồng ký và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) kết với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay trong trường hợp Đối tác cho vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp Đồng;

(iv) Cung cấp cho CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ khi được yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay.

 1. Mật khẩu sử dụng một lần

Khách Hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY chỉ định, để xác thực các thông tin có liên quan đến Khách Hàng và xác thực việc Khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với Đối tác cho vay của CÔNG TY. Mã OTP được CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY, cụ thể như sau: Gửi qua tin nhắn (SMS/Voice) đến Điện Thoại Đăng Ký hoặc tin nhắn đến Email Đăng Ký hoặc tin nhắn Push Notification trong ứng dụng điện thoại hoặc qua cuộc gọi được thực hiện bởi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng và Khách hàng sẽ nhập mã OTP này vào màn hình thiết bị của khách hàng. Khách Hàng miễn trừ cho CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY mọi thiệt hại xảy ra nếu CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của CÔNG TY sử dụng mã OTP này theo đúng thỏa thuận tại Khoản này và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra khi sử dụng mã OTP này;

MỤC C: CÁC MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KẾT

1.Các hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm: CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY) ở Mục này có hiệu lực ràng buộc đối với Khách Hàng và CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY.

a. Hợp đồng vay:  Template of Loan Contract
b. Hợp đồng dịch vụ: 

2. Lãi suất và các khoản phí phát sinh luôn được cập nhật liên tục, nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu và diễn biến của thị trường. Vì thế, nhằm thuận tiện và đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng, lãi suất và các khoản phí phát sinh sẽ được xác định và thông báo đến Khách Hàng trong quá trình CÔNG TY tư vấn qua điện thoại dựa trên Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng khi đăng ký sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY và (ii) chấp thuận cung cấp dịch vụ của CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay của CÔNG TY dựa trên Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng. Biểu lãi suất, phí cơ bản của Đối tác của CÔNG TY và Biểu phí cơ bản của CÔNG TY được đính kèm tại mẫu Hợp đồng vay và mẫu Hợp đồng dịch vụ. Lãi suất và các khoản phí phát sinh theo Hợp đồng vay và Hợp đồng dịch vụ được Đối tác cho vay của CÔNG TY và CÔNG TY tính theo thời hạn vay được thỏa thuận tại Hợp đồng vay căn cứ trên các quy định về lãi suất cho vay và quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành.

MỤC D: DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY

 1. CÔNG TY cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực tiêu dùng nhằm kết nối giữa Khách Hàng và Đối tác cho vay của CÔNG TY. Bằng việc truy cập vào tài khoản mà Khách Hàng đã đăng ký, Khách Hàng đang đề nghị được sử dụng dịch vụ tư vấn do CÔNG TY cung cấp và mong muốn được cấp khoản vay bởi các Đối tác cho vay của CÔNG TY
 2. CÔNG TY sử dụng nền tảng công nghệ để hỗ trợ dịch vụ cho vay, nhằm giúp Khách Hàng có nhu cầu vay, được cấp nguồn vốn bởi Đối tác cho vay của CÔNG TY. CÔNG TY không phải là Đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với Khách Hàng. Dịch vụ của CÔNG TY là tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay, v.v. cho Khách Hàng đăng ký sử dụng Dịch Vụ tại Website/Ứng dụng của CÔNG TY. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí tư vấn cho CÔNG TY khi Khách Hàng không nhận được bất kỳ khoản vay thành công với các Đối tác cho vay và phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết giữa Khách Hàng và CÔNG TY.
 3. Bất kỳ thông tin nhu cầu vay vốn mà Khách Hàng cung cấp cho CÔNG TY, trực tiếp tại văn phòng hay điền biểu mẫu trực tuyến, đều KHÔNG phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một tổ chức tín dụng hay công ty tài chính hay Đối tác cho vay, đây là một phần trong quy trình thu thập thông tin về nhu cầu vay vốn, để từ đó, CÔNG TY có thể hỗ trợ kết nối Khách hàng đến với khoản vay và Đối tác cho vay phù hợp. Sau đó, Khách Hàng có thể phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay để hoàn thiện hồ sơ cho vay nếu CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay thấy cần thiết.
 4. Khi gửi yêu cầu vay vốn, Khách Hàng cho phép CÔNG TY và/hoặc các Đối tác cho vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin Khách Hàng đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ và ủy quyền cho CÔNG TY, trong trường hợp cần thiết theo quyết định của CÔNG TY, chỉ định các bên thứ ba, cụ thể như: đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến tài chính, dịch vụ liên quan đến pháp lý và quản tri rủi ro, dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin và thương mại điện tử, dịch vụ liên quan đến thông tin tín dụng, đối tác cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho Khách Hàng và chia sẻ các kết quả xử lý dữ liệu đó cho CÔNG TY nhằm hỗ trợ CÔNG TY xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin Khách Hàng, đánh giá độ tín nhiệm của Khách Hàng,… Ví dụ, Khách Hàng cho phép CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của Khách Hàng bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Khách Hàng đã hoặc đang làm việc, v.v. Trong mọi trường hợp, CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng, thông tin về hành vi, v.v. mà Khách Hàng đã cung cấp và thực hiện trong quá trình cung cấp Dịch vụ.
 5. Các thông tin (dữ liệu) Khách Hàng cung cấp cho CÔNG TY là các thông tin sơ bộ (sơ duyệt) để CÔNG TY tìm ra các sản phẩm cho vay phù hợp với Khách Hàng nhất. Những thông tin này không cấu thành nên một một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản cho vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác). CÔNG TY không đảm bảo Khách Hàng sẽ chắc chắn vay vốn thành công tại bất kỳ Đối tác cho vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do các Đối tác cho vay quy định.
 6. Việc cung cấp nhu cầu vay vốn trên Website/Ứng dụng bởi Khách Hàng không cấu thành việc ký kết các hợp đồng hay các văn bản sửa đổi, bổ sung khác với CÔNG TY và/hoặc Đối tác cho vay. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của Đối tác cho vay dựa trên thông tin mà Khách Hàng cung cấp. Trong thời gian thẩm định xét duyệt, Đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho Khách Hàng (hoặc người cùng vay) vay tiền, hoặc cho Khách Hàng vay một số tiền khác số tiền Khách Hàng đã yêu cầu. Trong trường hợp Đối tác cho vay cho Khách Hàng vay một số tiền khác số tiền Khách Hàng đã yêu cầu, nếu Khách Hàng vẫn tiếp tục thực hiện thông qua việc nhập mã OTP vào màn hình thiết bị của khách hàng có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận đề nghị vay vốn mới từ Đối tác cho vay.
 7. CÔNG TY không phải là đại lý (đại diện) của Khách Hàng. Khách Hàng nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng Khách Hàng trong việc quyết định sản phẩm cho vay nào phù hợp với điều kiện cá nhân của Khách Hàng. Đối tác cho vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ/sản phẩm đã cung cấp cho Khách Hàng. CÔNG TY chỉ chịu trách nhiệm với Khách Hàng về những thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do lỗi trực tiếp của CÔNG TY, thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ của CÔNG TY.
 8. Tương tự, CÔNG TY không đảm bảo rằng các mức lãi suất và điều kiện cho vay do các Đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hay rẻ nhất trên thị trường. Các bản chào cho vay, các quyết định tạm thời của các Đối tác cho vay có thể được thay đổi theo thời gian do các diễn biến của thị trường. Lãi suất và biểu phí do các Đối tác cho vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của Khách Hàng như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay, v.v. Để thực hiện dịch vụ của mình, CÔNG TY và các Đối tác cho vay có thể yêu cầu Khách Hàng và người cùng vay (nếu có) cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho Khách Hàng.
 9. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin và hình ảnh nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi CÔNG TY, Đối tác cho vay của CÔNG TY và CÔNG TY quản lý, các chi nhánh, CÔNG TY con và các CÔNG TY thành viên khác của CÔNG TY (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà CÔNG TY thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.

MỤC E: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các dữ liệu, thông tin cá nhân mà Khách Hàng cung cấp cho CÔNG TY trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website/Ứng dụng cũng như các dữ liệu di động mà Khách Hàng đồng ý cho CÔNG TY thu thập sẽ được xử lý và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật và theo Chính sách về quyền riêng tư (sau đây gọi là “Chính sách”) của chúng tôi được quy định tại https://Easycash.vn/chinh-sach-rieng-tu.

Cảm ơn quý Khách Hàng đã truy cập và đồng ý sử dụng các dịch vụ trên Website/Ứng dụng của chúng tôi!